TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218228
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản
18/09/2017

Trong những năm qua, được sự hổ trợ của nguồn vốn Quỹ hổ trợ nông dân, Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Năm 2014, Hội Nông dân xã đã xây dựng và tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn đầu tư, Hội Nông dân xã đã xây dựng 02 dự án nuôi bò sinh sản cho 24 hộ với tổng nguồn vốn vay 720.000.000 từ Quỹ hổ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quỹ hổ trợ nông dân thành phố Bà Rịa. Mỗi hộ hội viên được vay 30 triệu đồng, cùng với vốn tự có hội viên đầu tư chuồng trại, trồng cỏ và mua 02 con bò giống ( giá mỗi con khoản 20 triệu đồng ) tổng đàn bò của 02 dự án là 48 con. Định kỳ hàng quý Ban kiểm tra Hội Nông dân xã tổ chức sinh hoạt để trao đổi kinh nghiệm, kỷ thuật chăn nuôi giữa các hộ trong 02 dự án. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn phối hợp Trung tâm dạy nghề và hổ trợ nông dân tỉnh tổ chức 01 lớp dạy nghề “chăn nuôi và phòng trị bệnh cho bò” cho 24 hộ rham gia dự án và tổ chức nhiều lớp tập huấn kỷ thuật chăn nuôi bò sinh sản. Qua 03 năm thực hiện, đến nay tổng đàn bò đã tăng lên trên 96 con, tuy còn 03 tháng nữa mới đến hạn và giá bò sinh sản giảm nhưng đã có một số hộ hoàn trả vốn vay. Số hộ còn lại cho biết sẻ hoàn vốn khi đến hạn. Đây là mô hình chăn nuôi phù hợp với thực tế địa phương mang tính bền vững, góp phần giúp hội viên nông dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Theo ý kiến của hội viên, nông dân nếu giá bò sinh sản ổn định thì thu nhập từ chăn nuôi bò sinh sản sẻ cao hơn nhiều.

|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu