TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181843
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước với công tác bảo vệ môi trường
30/08/2018

Xác định công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015- 2020 và Hướng dẫn xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBND; cán bộ Tài nguyên và Môi trường các phường, xã với cơ sở tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phước đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã gồm 15 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban, đồng thời ban hành Quyết định thành lập 06 Ban vận động của 06 ấp gồm 68 thành viên. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã ban hành Quyết định thành lập 79 tổ tự quản bảo vệ môi trường tại 79 tổ dân cư, mỗi tổ có 04 thành viên. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo được hiệu ứng lan tỏa trên toàn địa bàn xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tham mưu Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại ấp Phong Phú, đồng thời tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận hưởng ứng và thực hiện. Trong năm 2018 các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện các mô hình đã đăng ký như: Đoàn thanh niên xã với mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản”, Hội Phụ nữ với mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường”, Hội Cựu chiến Ảnh. Các bô rác đặt tại ấp Bắc, xã Long Phước binh với mô hình “Tổ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”…Các ấp đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh 12 tuyến đường; phát quang được 15km đường giao thông, thu gom được 2.500 m3 rác các loại. Vận động các hộ đăng ký đổ rác, đến thời điểm hiện nay có 1.267 hộ đăng ký tăng 412 hộ so với đầu năm 2017. Để xây dựng một môi trường nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp” theo 05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nâng cao hiệu quả, đưa mô hình bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu. Đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chọn mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt bô rác công cộng ở các khu vực xa khu dân cư”. Qua triển khai thực hiện từ đầu năm 2018 đến nay, các ấp đã thực hiện lắp đặt 48 bô rác cộng cộng trên 79 tổ dân cư bước đầu đã giải quyết được tình trạng vức rác sinh hoạt bừu bãi ở các tuyến đường trên địa bàn xã, góp phần tạo môi trường nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp” như phương châm đã đề ra. Xác định công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là các chương trình phối hợp, kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc thành phố và xã. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức nhân rộng mô hình điểm đến các ấp còn lại trên địa bàn xã. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu