TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218748
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết hoạt động năm 2017 của Mặt trận và các đoàn thể
12/09/2018
Từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2017, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Năm 2017, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy xã, phối hợp với chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện tốt công tác Mặt trận và các đoàn thể theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng có liên quan đến đoàn viên, hội viên…; tổ chức ký kết triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, như: vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động đột xuất do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa để hỗ trợ các tỉnh miền Bắc, miền Trung thiệt hại do bão gây ra.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu