TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181967
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thông báo mức trợ cấp quà Tết Mậu Tuất 2018
12/09/2018
Căn cứ Công văn 370/UBND- VP, ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Công văn số 260/UBND- VP, ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về Tổ chức và trợ cấp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo nội dung các văn bản này, mức trợ cấp đối với đối tượng chính sách như sau: -Kinh phí Trung ương: +Mức 400.000 đ: Áp dụng cho các đối tượng như sau: Bà mẹ VNAH;Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; Thân nhân của 02 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên do thương tật (bao gồm cả thương binh loại B được công nhân từ ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp hàng tháng. +Mức 200.000 đ: Áp dụng đối với các đối tượng sau: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 80% trở xuống do thương tật đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng. -Kinh phí địa phương: +Mức 2.500.000 đ: Áp dụng đối với các đối tượng sau: Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người thờ cúng anh hùng LLVT, anh hùng lao động. +Mức 2.000.000 đ: Áp dụng đối với các đối tượng sau: Thương binh hạng 1; Bệnh binh hạng 1. Ngoài ra, còn được trợ cấp quần áo với số tiền là 800.000 đ. +Mức 1.500.000 đ: Áp dụng đối với các đối tượng sau: Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng; Thân nhân liệt sĩ tuất 02 liệt sĩ; Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất cơ bản; Có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp cơ bản; Người có công cách mạng hưởng trợ cấp 01 lần; Thương binh hạng 2, 3, 4; Bệnh binh B hạng 2,3, 4; Bệnh binh hạng 2, 3; hoạt động kháng chiến- Địch bắt tù đày đã xác nhận); Hoạt động kháng chiến- Giải phóng dân tộc 1 lần; Người phục vụ thương bệnh binh nặng; Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (hộ); Thân nhân thờ cúng liệt sĩ (tính theo Bằng Tổ quốc ghi công); Con liệt sĩ thờ cúng liệt sĩ (tính theo Bằng Tổ quốc ghi công); Đối tượng khác thờ cúng liệt sĩ (tính theo Bằng Tổ quốc ghi công); Tuất từ trần (hộ); Sinh viên con đối tượng chính sách; Hoạt động kháng chiến- Địch bắt tù đày (chưa xác nhận); Người có công cách mạng mất năm 2017; Đối tượng ưu đãi mới tăng bổ sung. +Mức 1.000.000 đ: Con người hoạt động kháng chiến bị nhiệm chất độc hóa học.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu