TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181716
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tuyên truyền về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
12/09/2018
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2016-2020. UBND xã ban hành Quyết định số 68 QĐ –UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân xã Long Phước về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Long Phước, giai đoạn 2016 – 2020. Tuyên truyền về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu. UBND xã ban hành Kế hoạch số 50/QĐ -UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân xã Long Phước về việc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Long Phước. Hàng tuần, UBND xã xây dựng lịch tiếp công dân theo quy chế tiếp dân được thực hiện theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của UBND xã Long Phước. Nội dung các Quyết định, văn bản liên quan đến tiếp dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại UBND xã.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu