TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 27/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 213340
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.
12/09/2018
Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, xác định công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân khắc phục những tồn tại tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay. Để xây dựng một môi trường nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp” theo 05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nâng cao hiệu quả, đưa mô hình bảo vệ môi trường đivào chiều sâu. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND xã, các tổ chức đoàn thể phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia làm vệ sinh tại cáckhu vực ít người dân sinh sống, các khu dân cư, Trụ sở UBND và Trụ sở các ấp nhân các ngày lễ, tết, hoạt động“Ngày môi trường thế giới”, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hưởng ứng “Tết trồng cây”, “Giờ trái đất”… Đồng thời, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các ấp tham mưu cấp ủy chi bộ phối hợp Ban Điều hành, các chức danh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, kết quả đã dọn vệ sinh 16 tuyến đường; phát quang 19,5km đường giao thông, thu gom được 2.500 m3 rác các loại; vận động các hộ đăng ký đổ rác, đến thời điểm hiện nay có 1.287 hộ đăng ký tăng 432 hộ so với đầu năm 2017. Đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chọn mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt bô rác công cộng ở các khu vực xa khu dân cư”. Qua triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay, các ấp đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí mua vật tư lắp đặt 37 bô rác, bước đầu đã giải quyết được tình trạng vứt rác sinh hoạt bừa bãi ở các tuyến đường trên địa bàn xã. Tất cả các hoạt động trên góp phần tiếp tục vào việc xây dựng và giữ vững tiêu chí số 17 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tích cực thực hiện nếp sống văn minh nông thôn của xã, xây dựng xã Long Phước ngày càng giàu đẹp./.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu