TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218180
  HỌAT ĐỘNG UBND

  NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LONG PHƯỚC
13/09/2011

Xây dựng nông thôn mới là vấn đề luôn được sự quan tâm của  Đảng ủy, UBND xã Long Phước. Kế thừa thành tựu sau hơn 20 năm “Đổi mới” nông thôn, xã đã liên tục phát triển góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, giảm nghèo nâng cao đời sống của nông dân.

Trải qua 02 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nông dân luôn là lực lượng tiên phong đi đầu góp phần thắng lợi của lịch sử vẻ vang của dân tộc, điều này đã được minh chứng qua những lần đón nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

 Nông nghiệp là ngành đem lại việc làm và thu nhập cho đa số người dân ở nông thôn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực tạo cơ sở ổn định xã hội. Tuy nhiên, hiện nay đang đặc ra những vấn đề  mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  Chương trình xây dựng mô hình xã nông thôn mới xã Long Phước theo sự chỉ đạo của Tỉnh, Thị xã từ đây đến năm 2015 tại đây có nền nông thôn bền vững có khả năng cạnh tranh cao; Nông thôn hiện đại, văn minh có đời sống vật chất và tinh thần phát triển, không quá chênh lệch so với đô thị và có đóng góp hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng nông thôn mới là xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong nông thôn; dân chủ đựơc phát huy cao hơn; thuần phong mỹ tục được bảo vệ, người dân có niềm tin vào tương lai, lòng nhiệt tình cách mạng sẽ làm tăng lên nguồn lực đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng nông thôn.

Nhân dân có đời sống văn hóa phong phú, hiện đại thân thiện môi trường với giao thông thuận tiện, trường học khang trang sạch đẹp, sức khỏe người dân ngày một nâng cao, môi trường sống ngày một cải thiện, an ninh chính trị luôn được giữ vững.

Mô hình nông thôn mới thực hiện theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong đó bao gồm:Ngân sách nhà nước cấp trên hỗ trợ trực tiếp, vận động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, vay tín dụng và nguồn đóng góp của nhân dân.

Các hoạt động cụ thể do chính người dân tự đề xuất và thiết kế trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định thông qua nhân dân;

 Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Phước quyết tâm xây dựng và hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới đến năm 2015 xã Long Phước là xã nông thôn mới.

 

xã LongPhuoc
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu