TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181791
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hội nghị sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018.
12/09/2018
Ngày 16/7, Đảng bộ xã Long Phước tiến hành sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trọng 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho đối tượng chính sách, người nghèo với những kết quả như sau: giá trị ngành kinh tế đều đạt từ 52 đến 54% so với kế hoạch năm; trong đó diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân vượt kế hoạch gần 44%, tăng 9,95% so với vụ đông xuân năm trước. Thu ngân sách 4,396 tỷ đồng, đạt 51,8% chỉ tiêu cả năm. Hoàn thành công trình nhà thi đấu thể thao xã, công viên anh hùng LLVT Dương Văn Mạnh. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với 98,68% đảng viên, 100% cán bộ, công chức, giáo viên chưa là đảng viên; 90% hộ dân tham gia học tập. Kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 91% chỉ tiêu cả năm. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm. Trong 02 năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ với các nội dung biện pháp như: tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện sổ đăng ký tu dưỡng; xây dựng các điển hình tiên tiến…đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với nhân dân; có sức lan tỏa sâu trong đời sống của cán bộ, đàng viên và nhân dân.
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu