TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218097
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổ chức Kỳ họp HĐND xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
16/12/2019
Tại kỳ họp các đại biểu được nghe thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thông qua các báo cáo, tờ trình theo quy định. trong đó có 11 báo cáo, 4 tờ trình và 01 thông báo về tình hình thực hiện vụ phát triển kinh tế- xa hội-ANQP ; tình hình thu chi ngân sách địa phương; tình hình hoạt động của HĐND xã; thông báo của UBMTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2019; tờ trình phân bổ ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thành Trung, tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Minh Phúc và bầu bổ sung ông Lê Bình Phương trưởng công an xã vào chức danh UV UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã báo cáo tổng họp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9. Qua kết quả phản ánh tại kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019 . Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 96,672/183,2 tỷ đồng, đạt 52,71%. Tổng đàn gia súc 6.971/12.340 con, đạt 56,49% so kế hoạch, tổng đàn gia cầm 98.152/84,300 con, đạt 116,43% so với kế hoạch. Do giá cả thị trường, tổng đàn bò giảm so với năm 2018 là 545 con và trên địa bàn đã phát triển đàn dê hiện nay có 1.763 con. Tổ chức thực hiện phun thuốc sát trùng ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả heo châu phi ; Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận chất vấn để các ban nghành có liên qua giải thích cụ thể, rõ ràng. Theo đó, các kiến nghị của cử tri được phản ánh đến kỳ họp tập trung vào những vấn đề: ANTT, tình hình lấn chiếm vĩa hè, vệ sinh môi trường, tình hình thanh thiếu niên sữ dụng ma túy,công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, vấn đề VS ATTP… Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội – ANQP 6 tháng cuối năm 2019, phương án phân bổ ngân sách,công tác quản lý đất công, công tác giảm hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.
UB. MTTQVN xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu