TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218116
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Triển khai thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình CLB liên hệ giúp nhau.
07/02/2020
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phước chỉ đạo Ban công tác mặt trận các ấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nội dung như sau: 1. Phối hợp với Hội người cao tuổi xã tuyên truyền, quảng bá về câu lạc bộ thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. 2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 3. Phối hợp vận động nguồn lực để tiếp tục thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 4. Quan tâm công tác chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi, chú trọng giúp đỡ Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.
UBMTTQ xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu