TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218208
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2020
07/02/2020
Theo dõi giám sát tình hình thi hành pháp luật, nhằm đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật tại địa phương; kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất, sửa đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thi hành pháp luật; đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phước chỉ đạo Ban công tác mặt trận các ấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nội dung như sau: 1. Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực giám sát tình hình thi hành pháp luật nói chung và giám sát tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi, chức năng cơ quan mình quản lý nói riêng. 2. Tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành và đề nghị của Tư pháp xã (nếu có). *Mốc thời gian theo dõi giám sát thi hành pháp luật từ ngày 15/12/2019 đến ngày 08/12/2020 và ước thực hiện đến ngày 14/12/2020.
UBMTTQ xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu