TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181345
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Phối hợp kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu và giấy khen gia đình văn hóa.
07/02/2020
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo Ban công tác mặt trận các ấp thực hiện các nội dung sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp trong việc tham gia xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn. - Phối hợp triển khai thực hiện quy định về xét tặng danh hiệu và giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa” thành phố Bà Rịa nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ. - Phối hợp kiểm tra, giám sát thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu và giấy khen xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa” tại cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong quá trình xét tặng danh hiệu và Giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
UBMTTQ xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu