TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218219
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8
07/02/2020
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo Ban công tác mặt trận các ấp thực hiện các nội dung cụ thể như sau: - Tăng cường công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm có 11 Luật và các Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân như: Bộ Luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019. Đề nghị Ban công tác mặt trận các ấp chủ động phối hợp UBND xã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
UBMTTQ xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu