TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 219006
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước tổ chức Hội nghị tổng kết các mô hình học tập
12/05/2020
Sáng ngày 28/2/2020 BCĐ xã hội học tập xã Long Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết Tổng kết 05 năm triển khai đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Long Phước. Đến dự có ông Nguyễn Văn Tấn PCT UBND xã – trưởng ban CĐXHHT xã. Trong 5 năm qua, hội khuyến học xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho thường trực UBND tổ chức lớp tập huấn và triển khai rộng rãi đến các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, BĐH 6 ấp; BHG 03 trường, các chi, tổ hội khuyến học 6 ấp và 66 tổ ĐBDC về tiêu chí xây dựng “ Gia đình học tập”, “ Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo các tiêu chí mới. Chi hội khuyến học các ấp, chi hội khuyến học các trường học tham mưu cho BĐH các ấp ;BGH các trường để đăng ký đạt các danh hiệu và hướng dẫn hộ gia đình dăng ký đạt danh hiệu trong 05 năm 2016-2020 . Việc thực hiện đăng ký gia đình học tập đạt thuận lợi nhờ trên nguyên tắc kế thừa phát triển của gia đình hiếu học đạt 03 tiêu chí. Vì thế việc phấn đấu của gia đình hiếu học để đạt “Gia đình học tập” trên cơ sở sẽ hoàn thành tốt. Qua kết quả thực hiện xây dựng gia đình học tập các hộ gia đình đã nhận thức được tác dụng và lợi ích của việc xây dựng gia đình học tập mang lại. *Qua 05 năm triển khai thực hiện các mô hình gia đình học tập đã đạt được kết quả sau: Trong năm 2016 các ấp đã đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập” có 2.015 hộ/2.446 hộ chiếm tỷ lệ 82.37% trên tổng số hộ dân, có 2.015/2.446 hộ được công nhận đạt tỷ lệ 82.37%. Năm 2017 có 2.389 hộ/2.446 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 97.66% trong đó có 2.015 đăng ký giữ vững và công nhận mới 117 hộ nâng tổng số hộ đạt là 2.132/2.446 hộ tỷ lệ 87,16% . Tăng 4.79% so với năm 2016. Năm 2018 có 2.389 hộ/ 2.605 đăng ký “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 91.71%. Được công nhận 2.336 /2.605 hộ đạt tỷ lệ 89.67% tăng 2.51% so với năm 2017. Trong đó công nhận mới 204 hộ. Năm 2019 có 2.389/2.446 hộ đăng ký tỷ lệ 91.71%, Được công nhận 2.366/2.605 hộ đạt tỷ lệ 90.82% , tăng 1.15% so với năm 2018. Trong đó công nhận mới 30 hộ. Năm 2016 số ấp đăng ký đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”: 06/6 gồm Ấp Đông, Ấp Tây, Ấp Nam Ấp Bắc ,Ấp Phước Hữu và Ấp Phong Phú đạt tỷ lệ 100%. Từ năm 2017- 2019 có 6/6 ấp đăng ký duy trì giữ vững danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp ấp , được công nhận hằng năm đạt tỷ lệ 100%. Qua 5 năm thực hiện triển khai xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp ấp có 6/6 ấp được công nhận liên tục 5 năm liền 2016-2020 tỷ lệ 100%. Chi hội khuyến học của các Nhà trường đã triển khai đến tập thể, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện. Kết quả thưc hiện dựa theo các tiêu chí cụ thể như sau: Năm 2016 có 3/3 trường học đăng ký danh hiệu đơn vị học tập. Được công nhận 3/3 trường đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” năm 2016 Năm 2017 đến năm 2019 có 3/3 đơn vị trường học đăng ký duy trì giữ vững danh hiệu “Đơn vị học tập” được công nhận hằng năm đạt tỷ lệ 100%. - Qua 05 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg các mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” được triển khai sâu rộng đến Ban điều hành các ấp, Ban Giám hiệu các trường và nhân dân trên địa bàn xã , đạt kết quả cao - Sự quan tâm của Đảng ủy- UBND xã, sự hướng dẫn của Hội khuyến học Thành phố Bà Rịa. - Hội khuyến học xã đã làm tốt vai trò tham mưu trong việc triển khai nhân rộng và đánh giá các mô hình học tập trên địa bàn. Từ khi được Hội khuyến học Thành phố Bà Rịa tập huấn hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các mô hình học tập đến các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, BĐH ấp, BGH các trường và 66 tổ hội khuyến học để thực hiện. - Được sự đồng tình hưởng ứng của người dân nên việc đăng ký “ Gia đình học tập”, “ Cộng đồng học tập”. “ Đơn vị học tập” được cán bộ, đảng viên, cấp ủy- BĐH ấp,BGH các trường luôn thuận lợi. - Việc vận động nhân dân trên địa bàn 6 ấp và 3 trường học thực hiện đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp khu phố, ấp, đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập” đối với các trường học. Cấp ủy BĐH các ấp BGH các trường học đã đưa chỉ tiêu xây dựng “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” vào nghị quyết của chi bộ và xây dựng kế hoạch năm triển khai cho đảng viên trong chi bộ, cho các chức danh và Ban quản lý tổ ĐBDC , giáo viên trong trường học và nhân dân để thực hiện - Nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng cao về việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Kết thúc hội nghị hội khuyến học TPBR và UBND xã đã khen thưởng cho 6 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong mô hình “ Gia đình học tập”, “ Cộng đồng học tập”. “ Đơn vị học tập” .
UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu