TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181863
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Ủy ban mặt trận xã Long Phước phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 2020
12/05/2020
- Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biển đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên quốc gia. - Căn cứ vào chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 và điều kiện, tình hình thực tế hiện nay, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức các hoạt động chủ yếu sau: + Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. + Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước… + Phối hợp với Trung tâm văn hóa xã tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đất nước với cuộc sống; tuyên truyền; tuyên truyền lối sống xanh, tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. + Giám sát quá trình xây dựng các chương trình, dự án đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho nhân dân, đặc biệt cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. + Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. - Tài liệu tuyên truyền, băng rôn, poster, trailer…về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 đề nghị truy cập Cộng thông tin điển tử Cục Quản lý Tài nguyên nước theo địa chỉ http://dwrm.gov.vn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề nghị Ban công tác mặt trận các ấp căn cứ tình hình thực tế của địa phương để phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gửi kèm Phụ lục Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 theo Công văn số 1337/STNMT-TNN, ngày 16/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường để các địa phương triển khai).
UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu