TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218190
  HỌAT ĐỘNG UBND

  UBND xã Long Phước Tổ chức tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước.
12/05/2020
1. Tổ chức tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước. 2. Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bao gồm: - Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định, của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn. - Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, các tội danh được quy định trong Bộ Luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ Luật dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo để đảm bảo thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn. - Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính; các quy định của pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức đảm bảo tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn. - Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn. - Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn. 3. Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan. 4. Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan Nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người. 5. Phối hợp phát hành tài liệu có nội dung tuyên truyền, phổ biến công ước chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến cho cán bộ và nhân dân, vận động nhân dân tìm hiểu về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.
UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu