TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218760
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020.
12/05/2020
1. Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm phòng, chống mua bán người năm 2020. Để làm giảm nguy cơ bị mua bán người nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đặc biệt là nạn mua bán người qua Trung Quốc; giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán và người thân của họ, tạo tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm mua bán người. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29/3/2011 gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... 3. Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, để vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân phát huy dân chủ tham gia trao đổi, thống nhất về các giải pháp phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như: di cư lao động, hôn nhân gia đình và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tuyên truyền phòng, ngừa mua bán người qua sinh hoạt câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Tư vấn về các vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về (nếu có). 4. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7" theo Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường truyền thông, quảng bá về Đường dây nóng 18001567 "Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, phòng, chống mua bán người" nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người đảm bảo thiết thực và hiệu quả trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, bị mua bán trong nước, nạn nhân từ nước ngoài trở về để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu