TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218167
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Giám sát thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
12/05/2020
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị tới đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân. 2. Triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị gắn với Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đồng thời giám sát và tiếp nhận phản ánh của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cán bộ trong việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; tham mưu, đề xuất Cấp ủy xem xét.
UBMTTQ xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu