TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Dịch vụ công trực tuyến THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SƠ ĐỒ WEB TÌM KIẾM THÔNG TIN HỎI VÀ ĐÁP
Thứ Bảy, 19/6/2021
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong huyện
Tin tức trong tỉnh
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Thông báo của UBND xã
Hỏi đáp
Lịch công tác

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 146936

VĂN BẢN PHÁP QUY
 
  Tra cứu văn bản
Loại văn bản: Số văn bản:
Cơ quan ban hành: Tên văn bản:
Ban hành từ ngày: (mm/dd/yyyy)  đến ngày: (mm/dd/yyyy)
  Văn bản Pháp quy
Số hiệu  Ngày ban hành  Tiêu đề  Tóm tắt văn bản
  01/2011/QĐ-UBND   24-01-2011  Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  42/2012/NĐ-CP   11-05-2012  Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa  Quản lý, sử dụng đất trồng lúa
  205/2012/TT-BTC   23-11-2012  Thông tư số 205/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.  Thông tư số 205/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
  95/2014/NĐ-CP   17-10-2014  Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ  Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
  99/2014/NĐ-CP   25-10-2014  Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học  Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
  17/2014/TT-BXD   18-11-2014  Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
  1702/QĐ-UBND   05-08-2016  Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện, lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện, lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  761/QĐ-UBND   05-08-2016  Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  137/QĐ-UBND   05-08-2016  Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND xã Long Tân về việc công bố hệ thống quản lý chất luợng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố 22 lĩnh vực, 123 thủ tục hành chính thuộc hệ thống quản lý chất luợng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  229/QĐUBND   04-12-2019  công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã  
  3183/QĐ-UBND   03-10-2019  CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BRVT.  
  59/2019/TT-BTC   03-09-2019  QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN.  
  31/2019/TT-BGTVT   04-10-2019  QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  
  19/2019/QĐ-UBND   03-08-2019  BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
  02/2019/QĐ-UBND   03-04-2019  QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH BÁN HÀNG TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.  
[ 1 ]
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3.695.121 - Fax: (84.064) 3.695.121
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu