TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Dịch vụ công trực tuyến THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SƠ ĐỒ WEB TÌM KIẾM THÔNG TIN HỎI VÀ ĐÁP
Thứ Năm, 24/6/2021
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong huyện
Tin tức trong tỉnh
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Thông báo của UBND xã
Hỏi đáp
Lịch công tác

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 147432

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Công văn số 5964/UBND-SNV ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh V/v nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh


công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẫm quyền Quyết định của Sở Lao động Thương binh xã hội


CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÓ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


Trang: 1 | 2 | 3 | Trang sau >  >>|   Trang: 1/3  
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3.695.121 - Fax: (84.064) 3.695.121
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu