Lễ trao phù hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
26/03/2018

Sáng ngày 26/3/2018 đúng vào dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt nam xã tổ chức Lễ trao phù hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức đang công tác tại UBND xã.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là Chỉ thị cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội trên ba vấn đề nhân cách của con người, của cán bộ, đó là “tư tưởng, đạo đức, phong cách” mà Di sản, Di chúc của Bác Hồ kính yêu để lại cho nhân loại thế giới  và cho nhân dân ta.

Trao phù hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, công chức để cụ thể hóa rõ nét việc triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Huỳnh Xuân Khang – HUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu quán triệt Quy định về cán bộ, công chức đeo phù hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian làm việc

Đ/c Huỳnh Xuân Khang – HUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Trần Đình Ơn – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã và Đ/c Nguyễn Thị Phượng – UV.BTV Đảng ủy – Phó Chủ tịch HĐND xã trao huy hiệu cho cán bộ, công chức.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 

 


Số lượt đọc: 1059 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác