Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước (TP.Bà Rịa)
13/06/2018

Ngày 13-6, Sở KH-CN tổ chức đánh giá dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước, TP.Bà Rịa”. 

Hội đồng khoa học tham quan thực tế mô hình vườn sầu riêng của ông Văn Thanh Danh (xã Long Phước, TP.Bà Rịa).

Dự án được thực hiện từ tháng 12-2014 đến tháng 12-2017, do Thạc sĩ Mai Văn Trị (Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ) làm chủ nhiệm. Mục tiêu của dự án là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cải tạo, thâm canh vườn cây ăn trái nhằm cải thiện chất lượng vườn cây, tăng năng suất và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất một số cây ăn quả (sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh) tại xã Long Phước, TP.Bà Rịa. Sau 36 tháng triển khai, dự án đã xây dựng được các mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả cao. Theo đó, mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP được triển khai trên diện tích 6,1ha của 11 hộ. Sau 3 năm, bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, mức độ nhiễm sâu bệnh thấp. Mô hình cải tạo, thâm canh vườn sầu riêng được triển khai trên diện tích 2ha của 4 hộ, kết quả năng suất tăng 40-63%. Mô hình cải tạo, thâm canh cây măng cụt được triển khai trên diện tích 2ha của 4 hộ, kết quả năng suất tăng 21- 24%.

Sau khi tham quan thực tế các mô hình của dự án, Hội đồng khoa học (Sở KH-CN) đánh giá cao hiệu quả dự án mang lại (giảm sâu bệnh, giảm thuốc bảo vệ thực vật, năng suất tăng, cây tăng trưởng tốt). Dự án cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân trong việc cải tạo và thâm canh vườn cây ăn trái. Hội đồng khoa học đã đồng ý nghiệm thu dự án và khuyến khích nhân rộng các mô hình của dự án trên địa bàn tỉnh. 


Số lượt đọc: 918 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác