Đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt
12/01/2016
Chiều 11/1, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô ​Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận về nội dung trên.

Buổi chiều cùng ngày, Trung ương tiếp tục làm việc tại hội trường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên họp. 

Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12; về dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Sau đó, Trung ương thảo luận tổ về nội dung trên.

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 14 sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12. 

 


Số lượt đọc: 2505 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác