Ngành thuế sẵn sàng cho việc hợp nhất các đơn vị.
03/10/2019

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định thành lập các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh, thành phố. Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu là 1 trong 35  đơn vị được sắp xếp, hợp nhất đợt này. Sau khi hợp nhất, Cục Thuế BR-VT còn lại 6 Chi cục trực thuộc.

Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh tặng hoa đại diện Chi cục Thuế Khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức.

Nếu tính chung của ngành thuế trong cả nước, đây là đợt hợp nhất thứ 3 trong năm 2019 với 207 chi cục thuế được hợp nhất, thành lập 98 chi cục thuế khu vực, giảm 107 chi cục thuế.

Tính đến hết tháng 9, Tổng cục Thuế đã hợp nhất được 401 chi cục thuế thuộc 61 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 chi cục thuế, giảm 211 chi cục thuế. Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 còn 500, cắt giảm được 1.500 đội thuế.

Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BR-VT cho biết: Thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh hợp nhất Chi cục Thuế huyện Long Điền và Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ thành Chi cục Thuế Khu vực Long Điền - Đất Đỏ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc và Chi cục Thuế huyện Châu Đức thành Chi cục Thuế Khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức. Sau hợp nhất, giảm 2 Chi cục Thuế, còn lại 6 Chi cục Thuế trực thuộc đơn vị.

Để các chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động đúng quy định, ngay từ giữa tháng 9, Cục Thuế tỉnh đã khẩn trương rà soát hồ sơ, hỗ trợ công nghệ phục vụ công tác kết xuất dữ liệu để bàn giao. Tất cả các công việc như: Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), công tác đăng ký thuế, kê khai và quyết toán thuế, công tác quản lý nợ, thanh tra- kiểm tra thuế... đã được các chi cục thuế hợp nhất triển khai, hoàn thành trước ngày 4/10.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt của công chức... Vì vậy, để cán bộ công chức hiểu, nắm bắt được chủ trương yên tâm công tác, ban lãnh đạo Cục thuế đã xây dựng phương án bố trí lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực theo nguyên tắc và tiêu chí được quy định của Tổng Cục thuế. Đồng thời điều động, chuyển đổi vị trí công tác trên tinh thần công khai, minh bạch, công tâm, khách quan...

Ông Huỳnh Thành Lê, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc-Châu Đức cho biết: Sau hợp nhất, địa bàn quản lý thuế sẽ mở rộng. Do đó, Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc- Châu Đức đã quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của DN, qua đó tăng cường công tác quản lý thuế. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, từ 17 giờ ngày 4/10/2019 Tổng cục Thuế sẽ thực hiện đóng băng hệ thống các ứng dụng tin học để các Chi cục Thuế hợp nhất thực hiện kết xuất dữ liệu bàn giao. Việc ký biên bản bàn giao sẽ được thực hiện tại phòng máy tính Cục Thuế trong 2 ngày 5 và 6/10/2019. Từ 7 giờ 30 ngày 7/10/2019, hệ thống trở lại hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế tại các chi cục thuế khu vực. Tiếp sau đó, ngoài phương thức giao dịch điện tử, các giao dịch trực tiếp với cơ quan thuế vẫn thực hiện tại trụ sở chi cục thuế cũ tại các địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc hợp nhất các Chi cục thuế huyện thành Chi cục thuế khu vực cơ bản bảo đảm thuận lợi về mặt địa lý, giao thông, góp phần thuận lợi hơn trong việc quản lý cán bộ, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế... Trong giai đoạn đầu thực hiện, việc hợp nhất sẽ gặp những khó khăn về cơ sở vật chất, tài chính, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin... Do đó, để thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục thuế và 2 đơn vị mới được hợp nhất phối hợp triển khai thực hiện để sớm ổn định về tổ chức nhân sự, chuyên môn, trụ sở làm việc, tài chính, tài sản..., bảo đảm không gây ảnh hưởng đến NNT trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN.

 

 


Số lượt đọc: 1794 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác