Vận động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.
12/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 8290/UBND-VP về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan trung ương, DN đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các xã, phường, thị trấn vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đến từng tổ dân phố, hộ dân trên địa bàn quản lý; thường xuyên tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; phát tờ rơi, dán poster, pano, áp phích, trình chiếu trên màn hình hiển thị tại bộ phận “một cửa”, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn.

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT, Viettel, Mobifone, FPT… nhắn tin Zalo, SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại; hiển thị thông báo và thông tin hướng dẫn cài đặt Bluezone trên các kênh wifi công cộng, đảm bảo khách du lịch đến địa bàn có thể nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại. 

 

 


Số lượt đọc: 2777 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác