Sở Tài chính không có hồ sơ trễ hạn.
12/08/2020

Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Trương Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính. 

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra các thủ tục tại Sở Tài chính.

Theo báo cáo, từ tháng 7/2019 đến ngày 31/7/2020, Sở Tài chính tiếp nhận 1.407 hồ sơ, đã trả kết quả 1.355 hồ sơ đúng hạn, 41 hồ sơ chưa đến hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Kết quả chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2019 của Sở Tài chính đạt 90,95/100 điểm; xếp hạng 1/21 đơn vị là các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, tăng 1 bậc so với năm 2018. 

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác CCHC tại Sở Tài chính, đồng thời đề nghị Sở Tài chính tăng cường tuyên truyền về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ này.

 

 


Số lượt đọc: 2920 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác