Thi tuyển 304 vị trí lãnh đạo, quản lý.
01/12/2020

Sáng 1/12, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo sơ kết thí điểm thi tuyển và tình hình triển khai thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tỉnh BR-VT là 1 trong 22 địa phương được giao thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND tỉnh trong năm 2018 và 2019 với 7 vị trí tại các cơ quan, đơn vị, gồm: Sở NN-PTNT, UBND TX. Phú Mỹ và UBND TP. Vũng Tàu. Trong đó UBND TP. Vũng Tàu đã thực hiện thí điểm thi tuyển đối với 10 chức danh lãnh đạo, quản lý, còn Sở NN-PTNT và UBND TX. Phú Mỹ chưa thực hiện được do không có hồ sơ đăng ký. Trong quá trình triển khai thí điểm cho thấy việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý hiện nay còn gặp khó khăn: thời gian tổ chức thi tuyển kéo dài, ảnh hưởng hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; có nhiều vị trí không có hồ sơ đăng ký hoặc chỉ có 1 đến 2 hồ sơ đăng ký nhưng không đủ điều kiện tiêu chuẩn, dẫn đến không thể tổ chức thi theo quy định…

Trong năm 2020, trên cơ sở đăng ký của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý gồm 14 cơ quan, địa phương với tổng số 304 vị trí thi tuyển. Hiện nay đã 9 cơ quan, địa phương đã triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển, gồm: Sở Du lịch, Sở NN-PTNT, Sở TN-MT, Sở Y tế, UBND huyện, thành phố: Côn Đảo, Châu Đức, Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Bà Rịa.

 

 


Số lượt đọc: 2597 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác