Đẩy mạnh về nêu gương, chỉnh đốn Đảng.
02/12/2020

Sáng 2/12, tại TP.Bà Rịa, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đã chủ trì hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương; tổng kết Đề án phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của thành phố giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 và sơ kết 2 năm Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tổng kết 3 năm và ký cam kết thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa (thứ 6 từ phải) và ông Trần Vinh Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa trao Giấy khen cho các cá nhân

Qua  4 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương, việc triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, gắn với việc thực hiện các quy định về nêu gương, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cấp ủy, trong cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức cam kết thực hiện được cụ thể qua những việc cần làm ngay, những việc làm thường xuyên và những việc làm theo lộ trình gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và kịp thời xử lý những đảng viên, tổ chức vi phạm.

Đề án phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của thành phố giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 và sơ kết 2 năm Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được hiện hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ được tăng cường quan tâm thực hiện; tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, HĐND các cấp đạt tỷ lệ theo đề án đặt ra. Việc đào tạo, rèn luyện cán bộ, quan tâm đến đội ngũ kế thừa về bảo đảm phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, tiêu chuẩn chính trị vừa có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức... được thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Thông đề nghị các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 và các nhiệm vụ nêu gương, việc tổ chức thực hiện các đề án về công tác cán bộ. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, ngươi đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và các Quy định nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác giám sát và phản biện của Mặt trận và các đoàn thể về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Thành ủy Bà Rịa đã khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân trong thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương.

 

 


Số lượt đọc: 2941 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác