Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.
01/06/2018

Sáng ngày 31/5/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, UBND thị trấn, Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Trần Tứ Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; ông Phan Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng thị trấn; ông Nguyễn Tấn Trực, Phó Chủ tịch HđND thị trấn; ông Trương Hoa Sông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn và hơn 80 đại biểu là lãnh đạo các ngành, đoàn thể và tất cả cán bộ, công chức thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017 như: Kinh tế của thị trấn có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bộ máy chính quyền hoạt ngày một hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước triển khai được cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình hướng ứng tích cực như: Phong trào; phong trào “Dân vận khéo” đã vận động nhân dân thực hiện tốt việc không nuôi heo trong khu dân cư;  phong trào xây dựng thị trấn văn minh được nhân dân hưởng ứng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục như: Sự quan tâm phát động và nhân rộng các gương điển hình tiến tiến ở các ngành, đoàn thể, khu phố chưa cao, từ đó, việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các ngành, khu phố đã tham gia báo cáo để làm sáng tỏ kết quả thực hiện các phong trào trào thi đua trong năm 2017. Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn đã khen thưởng 21 Danh hiệu Lao động tiên tiến; 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Phòng Nội nụ huyện, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và ông Trần Tứ Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời thẳn thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại để UBND thị trấn, Hội đồng thị đua, khen thưởng thị trấn khắc phục và thực hiện tốt hơn. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, ông Phan Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng thị trấn ghi nhận và và đưa vào kế hoạch phát động phong trào thi đua của thi trấn năm 2018.


Số lượt đọc: 1043 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác