Tổ chức bình xét gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
27/11/2018

       Chiều ngày 26/10/2018, tại phòng họp B thị trấn Đất Đỏ. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn tổ chức  cuộc họp bình xét công nhận gia đình văn hóa năm 2018 và xét công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục năm 2016 – 2018.

 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Trực PBT. Đảng ủy thị trấn, bà Phan Thị Mỹ Dung PCT.HĐND thị trấn, ông Dương Minh Hoàng PCT. UBND thị trấn các ban ngành, đoàn thể, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng 9 khu phố cùng trên địa bàn thị trấn.

 

Sau khi nghe khu phố thông qua danh sách từng hộ gia đình để ban chỉ đạo đưa ra bình xét công nhận gia đình văn hóa năm 2018, các đồng chí trong ban chỉ đạo và các đồng chí khu phố đã nghiêm túc bình xét, tỏ rõ quan điểm không vì thành tích mà bỏ qua các gia đình không đủ điều kiện. . Qua quá trình xét nghiêm túc của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị trấn đã có 151 hộ đạt chuẩn văn hóa năm 2018 và 53 hộ đạt văn hóa 3 năm liên tục 2016 – 2018.

 


Số lượt đọc: 762 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác