Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Đất Đỏ năm 2018
27/11/2018


Sáng 22/11/2018, tại Phòng họp B thị trấn Đất Đỏ, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện do đồng chí Võ Anh Tuấn, Trưởng phòng VH&TT huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thị trấn Đất Đỏ.

 

Tham dự kiểm tra có các phòng ban huyện, đồng chí Dương Minh Hoàng PCT.UBND thị trấn cùng các ban ngành đoàn thể, trưởng các khu phố là thành viên ban chỉ đạo PTTDXDĐSVH trên địa bàn thị trấn.

 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH thị trấn đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ban chỉ đạo PTTDĐK thành nhiều chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung phong trào và đã đạt được một số kết quả tốt.

 

Đến nay, toàn thị trấn có 5.291 hộ/5.923 hộ đạt 89,32% gia đình công nhận đạt chuẩn văn hóa, 09/09 khu phố công nhận và giữ vững danh hiệu “khu phố văn hóa” , thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2014-2016 và có 07 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân đạt 55/49,5 lần/người/năm, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên tổng dân số đạt 49/35,5%.

 

Đáng chú ý, các phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa… được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, tạo mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những mặt làm được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào tại địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đầu tư dung cụ thể dục - thể thao tại trung tâm VH,TT-HTCĐ, trang bị âm thanh cho các khu phố.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong Phong trào TDĐKXDĐSVH của thị trấn Đất đỏ thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐVH thị trấn cần làm tốt công tác phối hợp, gắn kết, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể quần chúng triển khai tại địa phương, đặc biệt tuyên truyền đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

 


Số lượt đọc: 833 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác