Thường trực HĐND thị trấn tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
04/07/2019

Ngày 03/7/2019, tại Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, Thường trực HĐND thị trấn tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây là kỳ họp nhằm quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Phan Văn Sơn, bà Phan Thị Dung, đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND thị trấn, trưởng các ngành, đoàn thể thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng 09 khu phố trên địa bàn thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Tứ Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị Đại biểu HĐND thị trấn cần phải tập trung nắm bắt tình hình, thảo luận, đưa ra những ý kiến, giải pháp giúp thị trấn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp đã thông qua 05 báo cáo cụ thể như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trong 06 tháng đầu năm 2019; báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri trong thị trấn. Thông qua 03 tờ trình gồm: Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị trấn năm 2019;  Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; tờ Trình về phê chuẩn thực hiện xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế về các tờ trình, báo cáo, nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của ông Trần Tứ Hải, Chủ tịch HĐND thị trấn, chủ tọa kỳ họp về các giải pháp để thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, các vị đại biểu HĐND thị trấn đã đưa ra 11 ý kiến thảo luận cụ thể như sau:

- Đối với ý kiến việc nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa các cửa Đập phục vụ sản xuất nông nghiệp còn chậm, nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới?

- Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai trong nhân dân và nhân dân đăng ký nhằm tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập tuy nhiên đến nay vẫn chưa đầu tư, giải pháp nào để  triển khai và hướng dẫn người dân thực hiện?

- QL 55 và TL 52 có nhiều nắp cống bị hư đã có kiến nghị tuy nhiên vẫn chưa được khắc phục, đề nghị UBND và các ngành có giải pháp tránh xảy ra tai nạn cho người dân.

- Tình hình dịch bệnh trên người, dịch bệnh sốt xuất huyết ngày càng tăng, đánh giá nguyên nhân và giải pháp để kìm giảm dịch bệnh?

- Hiện nay trên địa bàn thị trấn đã xảy ra trường hợp phân lô, làm đường nội bộ trên đất nông nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đề nghị UBND thị trấn có biện pháp để ngăn chặn tránh xảy ra tràn lan, gây mất trật tự trên địa bàn.

- Hiện nay công ty thu gom rác thải không đảm bảo, việc thay đổi mô hình thu gom rác có được không? Tình hình vệ sinh môi trường, rác thải, lấn chiếm vỉa hè còn xảy ra. Giải pháp xử lý triệt để nhằm tạo vẽ mỹ quan đô thị của thị trấn?

- Tình hình dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện tuy được các đoàn thể ra quân bóc xóa nhưng vẫn còn xảy ra, biện pháp và giải pháp nào để xử lý triệt để nhằm tạo vẽ mỹ quang đô thị?

- Theo Nghị quyết Đảng ủy, kế hoạch UBND thực hiện lộ trình giảm nghèo bền vững đến nay đã có chuyển biến chưa:

- Giải pháp để hộ dân thoát nghèo bền vững:

- Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn xảy ra trên địa bàn, giải pháp nào để quản lý đối tượng sử dụng chất ma túy nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

- Việc tiếp cận nguồn vốn của hộ dân khó khăn khi có nhu cầu, đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng như thế nào? Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng vay tín dụng đen trên địa bàn?.

Qua đó, ông Trương Hoa Sông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn; ông Dương Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn và ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn đã đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thị trấn trong 06 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị cũng đã thông qua 04 nghị quyết như: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị trấn trong năm 2020; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn thực hiện xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019.


Số lượt đọc: 1262 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác