Đia chỉ: Số 155, Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, BR-VT

Điện thoại: 0643.874574


Tổng quan về HND Xuyên Mộc

Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc có 13 cơ sở Hội, 101 chi Hội với hơn 11 ngàn hội viên, nông dân. Ngoài chức năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội còn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống. Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, phân bón, cây, con giống để hội viên nông dân phát triển sản xuất.


Tiềm năng nông nghiệp:

Huyện Xuyên Mộc, với diện tích tự nhiên 64.219 ha, dân số 136.600 người, với 33.246 ha đất nông nghiệp, chủ yếu là đất đỏ Bazan có lợi thế phát triển cây công nghiệp chủ lực như: Cao su, Hồ Tiêu, Cà phê; cây ăn trái như: Nhãn xuồng cơm vàng, Nhãn tiêu da bò, Xoài,Thanh long Quýt đường...Chăn nuôi bò, heo, dê và gia cầm; thủy sản có: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Đã đưa tốc độ phát triển ngành nông nghiệp của huyện Nhà trong những năm qua có những bước phát triển đáng kể.