Địa chỉ: tổ 19, thôn Hưng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643.885.115

Fax: 0643.885.115


Tổng quan về UBND xã Kim Long:


Xã Kim Long được hình thành từ năm 1985 trên cơ sở được chia tách từ xã Ngãi Giao, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ). Qua hai lần điều chỉnh địa giới hành chính: Lần thứ nhất năm 1994 theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 02/6/1994 và lần thứ hai vào năm 2004 theo nghị định số 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của chính phủ,


1. Vị trí địa lý, địa hình:

Xã nằm ở phía bắc huyện Châu Đức, tổng diện tích tự nhiên là 2.223,19 ha.

- Phía Đông giáp xã Quảng Thành;

- Phía Tây giáp xã Láng Lớn;

- Phía Nam giáp xã Bàu Chinh;

- Phía Bắc giáp xã Xà Bang.


2. Khí hậu thuỷ văn:

Nhiệt độ trung bình: 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32 độ C

Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ C

Số ngày nắng trong năm: 215 ngày


3. Cơ cấu hành chính xã:

Thành phần:

- Bí thư Đảng ủy xã: ông Huỳnh Dư

- Phó Bí thư Đảng ủy xã: ông Lê Đức Tấn

- Chủ tịch UBND xã: ông Huỳnh Thành

- Phó chủ tịch HĐND xã: ông Huỳnh Kim Tiến

- Phó chủ tịch Văn hóa - xã hội: ông Nguyễn Minh Tú

- Phó chủ tịch Kinh tế - xã hội: ông Đỗ Quốc Thịnh

Các hội và đoàn thể:

- Hội phụ nữ

- Đoàn thanh niên

- Cựu chiến binh

- Hội nông dân

- Hội Khuyến học

- Hội Chữ thập đỏ

- Hội người cao tuổi


4. Dân số, Thành phần dân tộc và lao động:

- Dân số: xã có 3.114 hộ với 14.538 nhân khẩu

- Dân tộc: Xã có 10 thôn, 6 dân tộc anh em chung sống, trong đó:

+ Dân tộc Châu Ro chiếm: 1,65%

+ Dân tộc Kinh chiếm: 91,2%

+ Dân tộc Hoa Nùng chiếm: 4,71%

+ Dân tộc KhơMe chiếm: 0,13%

Tổng số số hộ giàu là 508 hộ đạt tỷ lệ 16,31%, 780 hộ khá đạt 25,04%, 1.784 hộ trung bình đạt 58,63%, không còn hộ đói.

Số hộ nghèo chỉ còn 42 hộ chiếm tỷ lệ 1,47% trong đó có 09 hộ nghèo quốc gia, 07 hộ cận quốc gia và 26 hộ nghèo chuẩn tỉnh.


5. Giáo dục:

Trên địa bàn xã có 1 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ hai, 1 cơ sở mầm non Tư thực Đa Minh, 2 trường tiểu học Kim Long và tiểu học Lê Hồng Phong, 1 trường trung học cơ sở Kim Long và 1 trường trung học phổ thông Trần Phú.


6. Văn hóa:

Xã được công nhận là xã văn hóa vào năm 2004, hiện nay số gia đình văn hóa 2.631/2.720 đạt 96.7%. Bên cạnh đó việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc luôn được quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Xã có 10/10 thôn được công nhận là thôn văn hóađạt tỷ lệ 100%.

- Đến nay 9/10 thôn có trụ sở làm việc tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tại địa bàn khu dân cư.

- Tỉ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 100%.

- Tỉ lệ hộ có ti vi là 99,5%.

- Tỉ lệ hộ có đài (radio) là 100%.

Luôn quan tâm chú trọng đến các hình thức sinh hoạt vui chơi về tinh thần văn nghệ, TDTT. Đã có những hoạt động phù hợp từng đặc điểm địa bàn khu dân cư. Việc thành lập các đội văn nghệ, TDTT ở địa bàn khu dân cư đã có 10/10 khu dân cư có đội văn nghệ, 10/10 khu dân cư có đội bóng đá, bóng chuyền. Đã có sự quan tâm nhằm nâng cao môi trường văn hóa lành mạnh như hoạt động của Trung tâm văn VH-HTCĐ về mặt như thư viện, học tập, khu vui chơi....


7. Y tế:

Trạm y tế có 5 nhân viên, 10 tổ y tế thôn. Đến nay xã đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã.


8. Nông nghiệp:

Nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là trồng trọt và chan nuôi chiếm tỷ lệ 90%, kinh doanh, buôn bán: 10%