Táo tốt cho bệnh nhân mắc tiểu đường vì GI thấp ///  Ảnh: Shutterstock
Táo tốt cho bệnh nhân mắc tiểu đường vì GI thấpẢNH: SHUTTERSTOCK