Trường trung học cơ sở Bạch Đằng khai giảng năm học mới (03/10/2012)

Sáng ngày 05-09-2010, hoà trong khí thế của cả nước trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, trường THCS Bạch Đằng  đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học  2010-2011 

Lớp dạy nghề mây , tre đan tạo việc làm mới cho người dân Xã Long Sơn (19/08/2010)

Quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, dẫn đến thực tế khu vực nông thôn giảm diện tích đất canh tác khá lớn. Theo đó, một lượng lao động nông thôn thiếu việc làm. Học nghề mới hoặc duy trì nghề cũ, nhưng đòi hỏi chất lượng cao hơn

Mit tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (10/12/2008)

Hưởng ứng “ Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS “ và ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS ( 01/12) với chủ đề “ Giữ vững cam kết : Quyết tâm ngăn chặn AIDS “tập trung vào việc “tăng cường lãnh đạo , trao quyền và thực hiện phòng , chống HIV/AIDS” và “Toàn dân tham gia phòng , chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”