• Liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG SƠN

Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3844005
Fax: 064.3844110

** Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây.

captcha