Nước thải gây ô nhiễm, người dân kêu cứu ! (12/09/2013)

Nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã Long Sơn là nguồn thu nhập chủ yếu của đa số nông dân trong xã . Trong những năm gần đây nhờ vào nghề nuôi Hàu và nuôi cá trên sông đã đem lại thu nhập cao cho người dân nuôi trồng thuỷ sản , hàng năm thu hoạch hàng ngàn tấn hải sản ước tính hàng trăm tỷ đồng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân trong xã .