Mit tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS
10/12/2008
Hưởng ứng “ Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS “ và ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS ( 01/12) với chủ đề “ Giữ vững cam kết : Quyết tâm ngăn chặn AIDS “tập trung vào việc “tăng cường lãnh đạo , trao quyền và thực hiện phòng , chống HIV/AIDS” và “Toàn dân tham gia phòng , chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”

Sáng 30/11/ tại Trung tâm văn hoá - Học tập cộng đồng xã Long Sơn, Đ/C Nguyễn Đăng Minh Bí thư đảng bộ xã Long Sơn cùng đại diện các ban ngành đoàn thể với khoảng 350 người dân , lực lượng Đoàn viên thanh niên  đã tham gia buổi mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS(1/12).

 

Với sự tham gia đông đảo của của mọi người đến dự lễ Mit tinh đã tạo nên một phong trào sâu rộng trong quần chúng, góp sức xoá bỏ sự lãnh đạm, thờ ơ đối với công cuộc phòng, chống AIDS , chia sẻ, chống lại sự kỳ thị với những người có HIV và đưa ra một tiếng nói quyết tâm chung ngăn chặn và giảm thiểu thấp nhất tác động của đại dịch.

 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Đ/C Nguyễn văn mai Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn khẳng định:

-Việc tổ chức mít tinh và diễu hành hôm nay là bằng chứng về sự đồng tâm, hợp lực của toàn Đảng, toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, Đồng thời nâng cao nhận thức , ý thức trách nhiệm , thống nhất về tư tưởng , hành động và thực hiện các cam kết của lãnh đạo các cấp Uỷ Đảng , Chính quyền , các Đoàn thể xã hội đối với nhiệm vụ lãnh đạo và tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS , nâng cao nhận thức và tác động đến việc thay đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS . Tạo phong trào sâu rộng trong quần chúng , sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị , huy động đầy đủ sự tham gia của các cá nhân , gia đình và toàn xã hội vào các hoạt động phòng chóng HIV/AIDS . Tăng cường sự hổ trợ của gia đình , xã Hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình , xã Hội ; chống kỳ thị , phân biệt đối xử với người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS .

 

Với mục đích và ý nghĩa của buổi Mit tinh Đ/C Nguyễn văn Mai nêu rõ :

-Việt Nam chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa phải hoàn thành “Mục tiêu tiếp cận phổ cập với chương trình dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị toàn diện đến năm 2010”. Để đạt được mục tiêu đó, nhất thiết phải có sự tham gia tích cực và tổ chức lực lượng tập trung, hành động mạnh mẽ hơn nữa của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và các cá nhân.

 

Sau phần mít tinh đoàn xe loa và hơn 100 Đoàn viên thanh niên đã diễu hành nhằm kêu gọi mọi người hảy tích cực hưởng ứng “ Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS “Nhằm chống đại dịch AIDS bởi HIV/AIDS  đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân; đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội; đến sự phát triển của đất nước và tương lai của giống nòi./.


Số lượt đọc: 437 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác