THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3000632

Đang online: 35

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC)
Địa chỉ: KP.6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 08 3724 2181
Email: cnxquang@yahoo.com, hlphi@hcmut.edu.vn
Website:
Tên thủ trưởng: ThS. Hồ Long Phi
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực: tài nguyên nước, khí tượng - thủy văn, môi trường, kinh tế - xã hội, GIS và viễn thám, sinh thái, địa chất, năng lượng, biển - hải đảo và biến đối khí hậu. 2/ Sản xuất thử - thử nghiệm, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu. 3/ Dịch vụ KH&CN: - Tư vấn các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, tính toán thủy văn, thủy lực, mô phỏng ngập lụt, quy hoạch và quản lý ngập lụt; tư vấn thiết kế, thẩm định, thẩm tra, quản lý dự án các công trình xây dựng cấp thoát nước, công trình thủy, giao thông, hạ tầng đô thị, môi trường; - Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, quan trắc môi trường, GIS và viễn thám; Đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược, điều tra, khảo sát kinh tế - xã hội và phát triển cộng đồng; - Thông tin khoa học và công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu, huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ). 4/ Hợp tác trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm