THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2898358

Đang online: 96

Thông tin chuyên gia:Lê Khắc Cường
(23/06/2015)

Họ và tên: Lê Khắc Cường
Năm sinh: 1960
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Ngôn ngữ học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại:0838293828
Email: cuonglekhac@hcmussh.edu.vn
Công trình tham gia: "Từ điển Việt – Mnông, 1984-1985 Xây dựng hệ thống chữ viết và biên soạn Từ điển Việt – Stiêng, Stiêng – Việt, 2003-2007 Từ điển báo chí Anh – Việt, 2003-2006 Hoàn thiện hệ thống chữ viết cho tiếng M’nông và biê n soạn từ điển Việt – M’nông, M’nông – Việt, 2005-2008 Sách: Những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, chuyên đề : Ngôn ngữ học (hai bài: Đối chiếu hệ thống ngữ âm các ngôn ngữ Nam Bahnar với tiếng Việt; Vài nét về cơ cấu ngữ âm của các ngôn ngữ Nam Bahnar), 2008 Sách: Gia Định Báo, tờ báo Việt ngữ đầu tiên (bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí tiếng Việt: từ Gia Định Báo đến báo trực tuyến), 2006 Sách: Truyện cổ Raglai, (tái bản có sửa chữa, bổ sung), 2006 Sách: Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Bài: Báo chí và Hội nhập), 2003 Sách: Từ điển Việt – Mnông, 2002 Sách: Tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc phía Nam (Bài: Vài nét về hệ thống ngữ âm tiếng Stiêng), 1992 Sách: Truyện cổ Raglai, 1990"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm