THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2969232

Đang online: 24

Thông tin chuyên gia:Lê Phi Nga
(23/06/2015)

Họ và tên: Lê Phi Nga
Năm sinh: 1965
Giới tính: Nữ
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Sinh học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: lpnga@hcmuns.edu.vn
Công trình tham gia: "Tinh sạch endochitinase từ Trichoderma NT28, 2010 Sự tích lũy các chất kháng sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng đất ngập nước ven biển và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 2010 Chất hoạt động bề mặt sinh học sinh ra từ vi khuẩn phân hủy dầu SG7 và khả năng sử dụng trong xử lý bùn nhiễm dầu và kim loại nặng quy mô PTN, 2006-2008 Nghiên cứu tách chiết và sử dụng SMP cho thử nghiệm độc học , 2004-2006 Sách: Coordinating Catalysis and Rotation in F-ATPase (review). Handbook of ATPase, Chương 11, Edited by M.Futai, Wada and Kaplan. Nhà xuất bản: WILLEY-VCH Verlag GmbH & KgaA, Weiheim, 2004 Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường: Lý thuyết và ứng dụng (Bản dịch từ sách tiếng Anh), 2010"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm