THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2912000

Đang online: 28

Thông tin chuyên gia:Lê Thanh Hải
(23/06/2015)

Họ và tên: Lê Thanh Hải
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Môi trường
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Viện Môi trường và Tài nguyên
Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:0838651132
Email: haile3367@yahoo.com
Công trình tham gia: "Nghiên cứu đề xuất Thị trường Trao đổi chất thải cho khu vực TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010, 2003-2004 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất qui hoạch môi trường sản xuất công nghiệp cho khu vực TP. Hồ Chí Minh đến 2010, 2003-2004 Nghiên cứu phát triển mô hình Tổ hợp Sản xuất sạch hơn áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực TPHCM”, 2005-2006 Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tổn thất kinh tế do ô nhiễm và suy thóai môi trường tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2002-2003 Tính tóan tổng giá trị kinh tế (TEV) tài nguyên môi trường đất cho một trường hợp cụ thể mang tính đại diện và tiêu biểu nhất tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2002-2003 Tính tóan tổng giá trị kinh tế (TEV) tài nguyên môi trường nước cho một trường hợp cụ thể mang tính đại diện và tiêu biểu nhất tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2002-2003 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất việc hạch tóan tòan diện các thành phần tài nguyên môi trường Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào trong hệ thống hạch tóan kinh tế quốc dân, 2002-2003 Nghiên cứu đề xuất qui họach hệ thống các bãi chôn lấp các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 2002-2003 Nghiên cứu xây dựng các mục tiêu qui họach môi trường tỉnh Ninh Thuận đảm bảo phát triển bền vững, 2002-2003 Báo cáo tổng kết nhóm đề tài nhánh: Đánh giá tổng giá trị kinh tế (TEV) của tài nguyên và môi trường vùng KTTĐPN, 2002-2003 Xây dựng bản đồ thành quả qui họach tổng hợp môi trường tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:100.000, 2002-2003 Phân tích đánh giá về đặc điểm thổ nhưỡng và các đặc điểm của chúng đến chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, 2002-2003 Nghiên cứu cơ sở khoa học định hướng cho việc qui họach bảo vệ môi trường cho các khu đô thị, khu công nghiệp trên lưu vực Sài Gòn Đồng Nai, 2002-2003 Nghiên cứu tiền khả thi “Dự án xử lý chất thải công nghiệp TPHCM”, 2004-2005 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp để thu hồi, tái chế, xử lý và thải bỏ an toàn các loại hình chất thải công nghiệp nguy hại điển hình tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 2006-2008 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền – Persistant Organic Pollutants – POPs) và đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 2007-2008 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững cho các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương, 2007-2008 Nghiên cứu đề xuất qui trình công nông nghiệp không phát thải (Agro-based Industrial Zero Emission System – AIZES) áp dụng cho ngành công nghiệp chế biến rau quả xuất khẩu tại Việt Nam nhằm ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp, 2005-2006 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật Hóa Học Xanh (Green Chemistry) áp dụng cho ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp tại các ngành CN hóa chất điển hình khu vực TPHCM, 2006-2007 Xây dựng qui hoạch quản lý và bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, 2006 Nghiên cứu áp dụng qui trình kiểm tóan môi trường hướng đến xây dựng qui trình không phát thải tại một số ngành CN ở Việt Nam, 2008-2009 Rà sóat, chỉnh sửa bổ sung Chiến lược BVMT tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020, 2007-2008 Dự án bảo vệ môi trường dựa vào Cộng đồng (đề xuất và áp dụng mô hình tổ tự quản) huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai, 2008 Nghiên cứu đề xuất phương án cải thiện ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn huyện Nhà Bè TPHCM, 2007 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, 2008 Dự án vệ sinh môi trường huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, 2008 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang, 2008 Qui họach quản lý và bảo vệ môi trường thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang, 2008 Nghiên cứu các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường cho các cơ sở ngành chăn nuôi, giết mổ và chế biến thức ăn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, 2008 Dự án tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các cộng đồng dân cư tỉnh Đồng Nai, 2008"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm