THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2848733

Đang online: 52

Thông tin chuyên gia:Nguyễn Diệu Liên Hoa
(23/06/2015)

Họ và tên: Nguyễn Diệu Liên Hoa
Năm sinh: 1957
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Hóa học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: nguyendieulienhoa@gmail.com
Công trình tham gia: "Khảo sát thành phần hoá học cây trau tráu Ochrocarpus siamensis, 2006-2007 Khảo sát thành phần hóa học của vỏ cây vấp Mesua ferrea, 2008-2009 Khảo sát thành phần hóa học của cây ngâu Trung bộ (Aglaia annamensis) và cây ngâu rất thơm Aglaia odoratissima, 2009-2010 Phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính ức chế tế bào ung thư của các hợp chất tự nhiên có trong cây bứa nam (Garcinia cochinchinensis) và cây bứa đồng (G. schomburgkiana), 2010-2011 Tách, chiết và nghiên cứu cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học có trong một số loài thuộc họ Bứa (Măng cụt, Guttiferae) mọc ở miền nam VN, 2006-2008 Khảo sát thành phần hóa học vỏ cây còng nước (Calophyllum dongnaiense), 2006-2007 Ly trích, cô lập và khảo sát cấu trúc của các hợp chất có hoạt tính sinh học và các hợp chất khác có trong một số loài thuộc chi Calophyllum, họ Bứa, 2007-2009 Ly trích, phân tách và xác định cấu trúc các triterpen có trong cao acetat etyl của lá bứa băng tâm (Garcinia benthami), 2007-2008 Ly trích, phân tách và xác định cấu trúc các hợp chất phenol có trong vỏ cây trau tráu (Mammea siamensis), 2007-2008 Khảo sát thành phần hóa học cao eter dầu hỏa của vỏ cây còng tía (Calophyllum calaba), 2007-2008 Khảo sát thành phần hóa học lá bứa băng tâm (Garcinia benthami), 2008-2009 Cô lập và khảo sát độc tính tế bào của các coumarin có trong vỏ cây trau tráu (Mammea siamensis), 2008-2009 Khảo sát thành phần hóa học cao eter dầu hỏa của vỏ cây còng trắng (Calophyllum dryobanoides) thu hái ở Bình Dương, 2008-2009 Khảo sát thành phần hóa học cao acetat etyl của vỏ cây còng tía (Calophyllum calaba), 2008-2009 Khảo sát thành phần hóa học cây còng nước (Calophyllum dongnaiense) thu hái ở Tây Ninh, 2009-2010 Khảo sát có định hướng ứng dụng thành phần hoá học một số cây thuốc Việt Nam và điều chế một số dẫn xuất, hướng tác dụng kháng oxy hóa, ức chế enzyme tyrosinase và kháng một số dòng tế bào ung thư người, 2011-2013"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm