THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2849038

Đang online: 59

Thông tin chuyên gia:Nguyễn Đình Phư
(23/06/2015)

Họ và tên: Nguyễn Đình Phư
Năm sinh: 1958
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Toán - Tin học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: ndphu_dhtn@yahoo.com.vn
Công trình tham gia: "Bifucations in Differential equations, 2002 Một số vấn đề mới trong lý thuyết Phương trình vi phân, 2001 Về điều khiển tối ưu các hệ mờ, 2003 Multivalued differential equations, 2004 Structure of Set Solutions for Set Differential Equations (Cấu trúc nghiệm tập của PTVP Tập), 2011-2012 Sách: Rẽ nhánh trong Phương trình vi phân, 2001 Sách: Phương trình Vi phân (The Ordinary Differential Equations), 2002 Sách: Giáo trình Giải tích Các hàm một biến (The Functions of One valued), 2002 Sách: Giáo trình Giải tích Các hàm nhiều biến (The Functions of Many valued), 2003 Sách: Lý Thuyết Ổn định và Ứng dụng (Stability Theory and Applications), 2003 Sách: Tổng quan về Lý thuyết Hệ thống (The General views of System Theory), 2003 Sách: Phương trình Vi phân đa trị (Multivalued Differential equations), 2005 Sách: Toán Cao Cấp C2 (Advanced Mathematics C2), 2006 Sách: Toán Cao cấp( Dành cho SV ĐH KTKT & Cao Đẳng) (Advanced Mathematics), 2009"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm