THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2968516

Đang online: 26

Thông tin chuyên gia:Nguyễn Thành Vấn
(23/06/2015)

Họ và tên: Nguyễn Thành Vấn
Năm sinh: 1954
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Vật lý - Vật lý kỹ thuật
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: ntvanvldc@gmail.com
Công trình tham gia: "Tách dị thường địa phương và khu vực trong phương pháp từ tellua, 2006-2007 Sử dụng vòng Mohr để phân tích tài liệu từ tellua, 2007-2008 Nghiên cứu tính chất bất biến của tenxơ tổng trở từ tellua, 2008-2009 Xây dựng qui trình vận hành thiết bị, thu thập, xử lý, minh giải số liệu georadar (rađa xuyên đất) để xác định các hố ngầm và một số công trình ngầm trên địa bàn thành phố HCM, 2011 Sử dụng các bất biến của tenxơ tổng trở từ tellua để phân tích số liệu từ tellua, 2009-2010 Áp dụng phương pháp địa vật lý để xác định biên mặn - nhạt nước ngầm tại các huyện Cái Bè, Châu thành, Tân Phước tỉnh Tiền Giang, 2010-2011 Nghiên cứu phương pháp xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong rada xuyên đất (GPR) đối với khu vực đô thị, 2012-2013 Sách: Lý thuyết thế và trường trong địa vật lý, 1998 Sách: Trường điện từ, 2004 Sách: Vật lý đại cuơng 1 (Cơ Nhiệt), 2006 Sách: Bài tập Cơ Nhiệt đại cuơng, 2007 Sách: Vật lý đại cuơng 2 (Điện và Từ), 2008 Sách: Bài tập Vật lý đại cương 2, 2008 Sách: Bài tập Toán cao cấp, 2010"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm