THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2988726

Đang online: 24

Thông tin chuyên gia:Phạm Đức Chính
(23/06/2015)

Họ và tên: Phạm Đức Chính
Năm sinh: 1959
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Kinh tế
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:0837244555
Email:
Công trình tham gia: "Việc làm và chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ cận và hiện đại (1858 đến nay) Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay Sách: От плана к рынку: опыт экономических реформ Вьетнама (1986-1998) [Từ kế hoạch đến thị trường: kinh nghiệm cải cách của Việt Nam (1986-1998), Bản tiếng Nga]. Nhà xuất bản: Изд. ИЭ РАН (12/1999), 16 п.л., 257 Ctp. NXB Matxcova, 1999 Sách: Реформа отношений собственности (опыт Вьетнама) [Cải cách quan hệ sở hữu: kinh nghiệm của Việt Nam, Bản tiếng Nga]. Nhà xuất bản: Изд. ИЭ РАН (10/2001), 10 п.л., 232 Ctp. NXB Matxcova, 2001 Sách: Thị trường lao động: cơ sở lý luận và thực tiễn ở VN, 2005"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm