THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2965557

Đang online: 31

Thông tin chuyên gia:Trần Nam Tiến
(23/06/2015)

Họ và tên: Trần Nam Tiến
Năm sinh: 1976
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Lịch sử
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại:0838293828
Email: nam_tien2004@yahoo.com
Công trình tham gia: "Làng nghề thủ công truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, 1999-2001 Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước phương Tây dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858), 2004-2005 Địa chí Bà Rịa – Vũng Tàu, 1996-2005 Những vấn đề cấp bách của đồng bào Khmer ĐBSCL trong quá trình đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 2002-2007 Địa chí Long An, 2007-2009 Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, 2007-2011 Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỷ XX đến 1945), 2008-2011 Từ điển thuật ngữ Quan hệ quốc tế, 2009-2012 Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, 1996-2010 Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kỳ phong kiến (Từ thế kỷ X đến 1858), 2007-2010 Nghiên cứu đời sống văn hóa của công nhân công tra tỉnh Bình Phước trong thời kỳ Pháp thuộc (đầu thế kỷ XX đến 1954), 2007-2010 Một số vấn đề cấp bách đặt ra trong qúa trình đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 2003-2007 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 1: Từ khởi thủy đến thế kỷ X, 2006 Sách: Ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802-1858), 2006 Sách: Sổ tay tra cứu chữ viết tắt quốc tế thông dụng, 2006 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 2: Nước Việt Nam dưới đời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, 2006 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 3: Từ khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu thế kỷ XIX, 2007 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 4: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX), 2007 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 5: Việt Nam đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), 2007 Sách: 100 câu hỏi về chiến dịch Hồ Chí Minh, 2007 Sách: 100 câu hỏi về lịch sử Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1975, 2007 Sách: Lịch Đảng bộ huyện Nhà Bè (1975-2005), 2007 Sách: Sổ tay tra cứu địa danh nước ngoài (Anh - Hoa - Việt), 2007 Sáchj: 100 sự kiện lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX, 2008 Sách: Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè (1930-1975), 2008 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 6, 7, 8: Từ Xô Viết Nghệ - Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám (1930-1945), 2008 Sách: Sài Gòn Mậu Thân 1968, 2008 Sách: Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 – 2000), 2008 Sách: Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam, tập 9: Từ Xuân Mậu Thân đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1965-1975), 2009 Sách: Những vấn đề cấp bách của đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 2010 Sách: Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, 2010 Sách: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: thực trạng và triển vọng, 2010 Sách:Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 2010 Sách: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941), 2011 Sách: Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm, 2011 Sách: Khi Tổ quốc cần thanh niên hành động, 2011"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm