THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2969325

Đang online: 28

Thông tin chuyên gia:Trịnh Doãn Chính
(23/06/2015)

Họ và tên: Trịnh Doãn Chính
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Lịch sử triết học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại:0838293828
Email: chinhdoan2000@yahoo.com
Công trình tham gia: "Triết học chính trị, 2002-2004 Veda – Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ, 2001-2002 Cải tiến phương pháp giảng dạy môn triết học Mác - Lênin, 2004-2006 Tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 2004-2006 Một số vấn đề triết học trung cổ Tây Âu, 2006-2007 Giải thích các thuật ngữ và danh từ triết học Trung Quốc, 2008-2009 Những vấn đề về lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, 2009-2011 Sách: Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại, 1991 Sách: Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại, 1991 Sách: Lịch sử triết học Trung Quốc tập 1, 1991 Sách: Lịch sử triết học Trung Quốc tập 2, 1993 Sách: Giải thích các danh từ triêt học sử Trung Quốc, 1994 Sách: Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ, 1997 Sách: Đại cương lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại, 1997 Sách: Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc (toàn tập), 2004 Sách: Triết học trung cổ Tây Âu, 1996 Sách: Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác, Ph. A8ngghen, V. I. Lênin, 2003 Sách: Triết học phương Đông – giá trị và bài học lịch sử, 2005 Sách: Kinh văn của các trường phái triết học Ấn Độ, 2005 Sách: Veda, Upanishad – những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ, 2006 Sách: Triết học (dùng cho cao học và NCS không chuyên Triết học), 3 tập, 1997 Sách: Tuyển tập triết học Trung Quốc cổ đại, 2002 Sách: Quá trình chuyển biến tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 2007 Sách: Tư tưởng Việt Nam thời Lý Trần, 2008 Sách: Đại cương lịch sử triết học Việt Nam, 2003 Sách: Lịch sử triết học tập 1, Triết học cổ đại, 2002 Sách: Đại cương lịch sử các tư tưởng và học thuyết chính trị thế giới, 2002 Sách: Từ điển Triết học Trung Quốc, 2009 Sách: Vấn đề chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm của C.Mác, Ph. Ăngghen, VI. Lê-nin, 2010 Sách: Kinh Dịch tân giải, 1999 Sách: Tư tưởng pháp trị của Pháp gia với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, 2005 Sách: Bước chuyển tư tưởng chính tri Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu XX - giá trị và bài học lịch sử, 2010 Sách: Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ xv đền thế kỷ XIX, 2011"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm