THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3001028

Đang online: 19

Thông tin chuyên gia:Lê Ngọc Thạch
(23/06/2015)

Họ và tên: Lê Ngọc Thạch
Năm sinh: 1948
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: GS
Chuyên gia lĩnh vực:Hóa học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: lenthach@hcm.vnn.vn
Công trình tham gia: Danh sách đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu khai thác và sử dụng tinh dầu hương nhu, Ocimum gratissimum Linn. (theo các phương pháp mới), 1994-1995 Khảo sát sử dụng PTSA trong phản ứng ester hóa trong lò vi sóng, 1995-1996 Khảo sát tinh dầu Húng chanh, Coleus aromaticus Benth, 1997-1998 Điều chế một số dẫn xuất acetat từ các alcol có trong tinh dầu bằng kỹ thuật vi sóng, 1998-1999 Khảo sát tinh dầu Tía tô, Perilla frutescens (L.) Britt., 1998-1999 Khảo sát tinh dầu Thảo quả Amomum tsao-ko Crevost et Lemarie, 1999-2000 Khảo sát tinh dầu Rau om, Limnophila aromatica (Lamk.) Merr., 1999-2000 Khảo sát tinh dầu Kinh giới, Elsholtzia ciliata (Thumb.) Hyland., 1999-2000 Khảo sát tinh dầu Bạch đàn chanh và tổng hợp một số dẫn xuất từ citronelal, 2001-2002 Hoàn nguyên một số hợp chất carbonil thành hợp chất alcol trong điều kiện không dung môi, 2002-2003 Nghiên cứu một số phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng xúc tác nấm men bánh mì, 2002-2003 Khảo sát tinh dầu trong nhựa dầu của một số giống thuộc họ Dầu ở khu vực miền Đông Nam Bộ, 2002-2003 Phân giải một số hỗn hợp tiêu triền sử dụng xúc tác sinh học là enzim lipaz trích từ tụy heo, 2003-2004 Nghiên cứu chiết xuất một số hợp chất thứ cấp từ mô sẹo của các bộ phận khác nhau của cây dừa cạn, 2003-2004 Khảo sát phản ứng oxid hóa ciclohexen bằng KMnO4 khi có hoặc không có sự hiện diện của CuSO4.5H2O trong điều kiện Hóa học Xanh, 2004-2005 Khảo sát tinh dầu Chanh ở miền Nam Việt Nam, 2006-2007 Điều tra cơ bản một số cây tinh dầu ở đồng bằng miền Nam và vùng cao nguyên, 1991-1992 Sử dụng vi sóng trong việc ly trích tinh dầu, 1994-1995 Nghiên cứu ly trích và xác định hoạt tánh sinh học của cô kết hoa lài, Jasmium sambac Ait, 1997-1998 Khảo sát sự đồng phân hóa một số alilbenzen trong lò vi sóng áp suất cao, 1998-1999 Điều chế một số hợp chất điều hòa sinh trưởng thực vật từ phản ứng O-alkil hóa một số phenol là cấu phần chánh trong tinh dầu, 1999-2000 Oxid hóa một số alcol nhị và propenilbenzen với KMnO4-CuSO4.5H2O trong điều kiện không dung môi và hoạt hóa bằng vi sóng, 2000-2001 Điều chế các dẫn xuất dùng trong hương liệu từ citronelal trong điều kiện Hóa học Xanh, 2003-2004 Nghiên cứu sử dụng nấm men bánh mì (Saccharomyces cereviceae) trong tổng hợp phi đối xứng, 2004-2005 Nghiên cứu sử dụng PPL trong việc phân giải hỗn hợp tiêu triền các alcol nhị cấp, 2005-2006 Tổng hợp 5,9-dimetilpentadecan pheromon giới tính của Leucoptera coffeella sâu bọ phá hoại cây cà phê, 2006-2007 Nghiên cứu áp dụng Hóa học Xanh vào ly trích hợp chất thiên nhiên và thực hiện phản ứng hoá học hữu cơ, 2005-2007 Nghiên cứu áp dụng Hóa học Xanh (II) vào: - ly trích; - thực hiện phản ứng hoá học hữu cơ, 2007-2009 Khảo sát một số phản ứng chọn lọc trên chất mang rắn, 1994-1995 Nghiên cứu và tách chiết các hợp chất từ tinh dầu chứa trong thực vật Việt Nam, 1996-2000 Nghiên cứu về tinh dầu ở miền Nam Việt Nam, 2001-2007 Nghiên cứu ứng dụng vi sóng vào ly trích sản phẩm thiên nhiên từ cây thuốc, cây tinh dầu Việt Nam, 1999-2000 Thành phần hóa học của nấm Linh Chi, Ganoderma lucidum Karst, 1996-1997 Sách: Roles of pressurized microwave reactors in the development of microwave-assisted organic chemistry, Microwaves in Organic Synthesis, A. Loupy (Eds). Nhà xuất bản: Wiley-VCH, 2006 Sách: Các Phương Pháp Mới Trong Tổng Hợp Hữu Cơ – Nouvelle Methodologie en Synthèse Organique, (song ngữ Pháp-Việt), 1995 Sách: Hóa Học Hữu Cơ (Đại cương), 1999 Sách: Sổ Tay Dung Môi Hữu Cơ, 2000 Sách: Hóa Học Lập Thể, 2001 Sách: Hóa Học Hữu Cơ (các nhóm định chức chính), 2002 Sách: Tinh Dầu, 2003"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm